trang_banner

NMXLNT thu hồi nước thải

Địa điểm:Thành phố Vu Hồ, Trung Quốc

Thời gian:2019

Khả năng điều trị:16.100 m3/d

Loại XLNT:Thiết bị FMBR tích hợp phi tập trung WWTPs

Quá trình:Nước thải thô → Tiền xử lý → FMBR → Effluen6

Ptóm tắt dự án:

Dự án đã áp dụng công nghệ FMBR với ý tưởng xử lý phi tập trung là "Thu gom, xử lý và tái sử dụng tại chỗ".Tổng dung tích của dự án là 16.100 m3/d.Hiện tại, 3 nhà máy xử lý nước thải đã được thiết lập.Nước được xử lý bổ sung cho sông tại chỗ sau khi xử lý, giúp giảm thiểu hiện trạng ô nhiễm sông.