page_banner

Các bằng sáng chế và giải thưởng FMBR

Dự án Giải thưởng Sáng tạo IWA

Năm 2014, công nghệ FMBR của JDL đã giành được Giải thưởng Sáng tạo Dự án Khu vực Đông Á của IWA về Nghiên cứu Ứng dụng.

R & D 100

2018. Công nghệ FMBR của JDL đã giành được Giải thưởng R&D 100 của Mỹ về Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được công nhận đặc biệt.

Dự án thử nghiệm MassCEC

Vào tháng 3 năm 2018, Massachusetts, với tư cách là một trung tâm năng lượng sạch toàn cầu, đã công khai tìm kiếm các đề xuất về các công nghệ xử lý nước thải tiên tiến sáng tạo trên khắp thế giới để tiến hành thử nghiệm kỹ thuật ở Massachusetts. Sau một năm lựa chọn và đánh giá nghiêm ngặt, vào tháng 3 năm 2019, công nghệ FMBR của JDL đã được chọn làm công nghệ cho dự án WWTP thí điểm của Sân bay Thành phố Plymouth.

Bằng sáng chế FMBR