trang_banner

Bằng sáng chế và giải thưởng FMBR

Dự án Giải thưởng Sáng tạo IWA

Vào năm 2014, công nghệ FMBR của JDL đã giành được Giải thưởng Sáng tạo Dự án Khu vực Đông Á của IWA cho Nghiên cứu Ứng dụng.

R&D 100

Năm 2018. Công nghệ FMBR của JDL đã giành được 100 Giải thưởng R&D Hoa Kỳ về Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp được Công nhận Đặc biệt.

Dự Án Thí Điểm MassCEC

Vào tháng 3 năm 2018, Massachusetts, với tư cách là một trung tâm năng lượng sạch toàn cầu, đã công khai tìm kiếm các đề xuất về công nghệ xử lý nước thải tiên tiến sáng tạo trên khắp thế giới để tiến hành các thí điểm kỹ thuật ở Massachusetts.Sau một năm lựa chọn và đánh giá nghiêm ngặt, vào tháng 3 năm 2019, công nghệ FMBR của JDL đã được chọn làm công nghệ cho dự án WWTP thí điểm tại Sân bay Thành phố Plymouth.

Bằng sáng chế FMBR