Company’s Vision

Tầm nhìn của Công ty

JDL luôn tận tâm phát triển các công nghệ và sản phẩm mới, cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đồng thời bảo vệ môi trường bằng cả trái tim chân thành nhất.

xem thêm

Công nghệ và ứng dụng FMBR

Công nghệ FMBR là công nghệ xử lý nước thải được phát triển độc lập bởi JDL, FMBR là một quy trình xử lý nước thải sinh học loại bỏ đồng thời cacbon, nitơ và phốt pho trong một lò phản ứng duy nhất. FMBR đã kích hoạt thành công chế độ ứng dụng phi tập trung và được sử dụng rộng rãi trong xử lý nước thải đô thị, xử lý nước thải phi tập trung nông thôn, xử lý nước thải đầu nguồn, v.v.

xem thêm

Tin tức & Phát hành dự án