dt

Làm việc với chúng tôi

Tìm kiếm đối tác hợp tác

Nếu bạn là công ty tư vấn nước thải, công ty kỹ thuật, nhà thầu, hoặc bạn có kế hoạch xây dựng một nhà máy xử lý nước thải, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi mong muốn thiết lập một mối quan hệ hợp tác lâu dài và cùng có lợi với bạn.

Trở thành nhà phân phối của chúng tôi

Nếu bạn có mạng lưới kinh doanh thiết bị xử lý nước thải mạnh mẽ và mong muốn mở rộng hoạt động kinh doanh của mình, chúng tôi hoan nghênh bạn trở thành nhà phân phối thiết bị FMBR của chúng tôi.