đt

làm việc với chúng tôi

Tìm kiếm đối tác hợp tác

Nếu bạn là công ty tư vấn xử lý nước thải, công ty kỹ thuật, nhà thầu hoặc bạn có kế hoạch xây dựng nhà máy xử lý nước thải, vui lòng liên hệ với chúng tôi.Chúng tôi mong muốn thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài và cùng có lợi với bạn.

Trở thành nhà phân phối của chúng tôi

Nếu bạn có mạng lưới bán thiết bị xử lý nước thải mạnh và mong muốn mở rộng kinh doanh, chúng tôi hoan nghênh bạn trở thành nhà phân phối thiết bị FMBR của chúng tôi.