trang_banner

Dự án Thí điểm Nhà máy XLNT FMBR tại Sân bay Plymouth ở Massachusetts đã hoàn thành việc nghiệm thu thành công

Gần đây, dự án thí điểm của nhà máy xử lý nước thải FMBR tại Sân bay Plymouth ở Massachusetts đã hoàn thành nghiệm thu thành công và được đưa vào các trường hợp thành công của Trung tâm Năng lượng Sạch Massachusetts.

Vào tháng 3 năm 2018, Trung tâm Năng lượng Sạch Massachusetts (MassCEC) đã công khai mời chào các công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới về xử lý nước thải, với hy vọng sẽ thay đổi mô hình quy trình xử lý nước thải trong tương lai.Vào tháng 3 năm 2019, công nghệ JDL FMBR đã được chọn làm dự án thí điểm.Kể từ khi dự án vận hành thành công được một năm rưỡi, không chỉ thiết bị vận hành ổn định, các chỉ số xả thải đều vượt xa tiêu chuẩn xả thải, tiết kiệm năng lượng tiêu thụ cũng vượt mục tiêu mong đợi, được đánh giá cao của chủ đầu tư: “Thiết bị FMBR có thời gian lắp đặt và vận hành ngắn, có thể đạt tiêu chuẩn trong thời gian ngắn trong môi trường nhiệt độ nước thấp.So với quy trình SBR ban đầu, FMBR có diện tích nhỏ hơn và mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn.BOD nước thải không được phát hiện.Nitrat và phốt pho thường dưới 1 mg/L, đây là một lợi thế rất lớn.”

Vui lòng tham khảo trang web chính thức để biết nội dung cụ thể của dự án có liên quan:https://www.masscec.com/water-innovation


Thời gian đăng: 15-04-2021